Anh văn thiếu niên Smart Teens

Nhằm giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe – Nói  – Đọc – Viết.

Rèn luyện kỹ năng học tập và giao tiếp Tiếng Anh lưu loát.

Teens: 1, 2, 3, 4         Prepare for KET

Teens: 5, 6, 7, 8         Prepare for PET

      Prepare for IELTS 4.5

Teens: 9, 10, 11, 12   Prepare for FCE

      Prepare for IELTS 6.0