Anh văn thiếu nhi Super Kids

Chương trình Kids được thiết kế nhằm xây dựng cho các em bước khởi đầu vững chắc, kết hợp với phần mềm dạy Tiếng Anh theo khung chuẩn của Châu Âu.

Học song song với chương trình này các em được ôn luyện đủ tự tin để đạt kết quả trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế Cambridge, Starters, Movers, Flyers.

 

Kid 1, 2, 3, 4: Prepare for Starters

Kid 5, 6, 7, 8: Prepare for Movers

Kid 7, 8, 9, 10 Prepare for Flyers